Butle CO2
ORDA Mariusz Rembek
ul. Poprawna 105A
03-984 Warszawa
Nip: 9521973371


tel 500 612 755
mail: rembek.mariusz@wp.pl

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
O CO2

Dwutlenek węgla (CO2)

(CO2, ditlenek węgla lub tlenek węgla(IV)) – nieorganiczny związek chemiczny, tlenek węgla na IV stopniu utlenienia.
W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny, bezwonny i niepalny gaz, dobrze rozpuszczalny w wodzie i cięższy od powietrza (ok. 1,5 raza). Pod normalnym ciśnieniem przechodzi ze stanu stałego do gazowego (sublimuje) z pominięciem fazy ciekłej w temperaturze -78,5 °C. Pod zwiększonym ciśnieniem (5,1 atm) można go jednak skroplić w temperaturze -57 °C.

Dwutlenek węgla jest produktem spalania i oddychania. Jest wykorzystywany przez rośliny w procesie fotosyntezy. Tworzy się przy utlenianiu i fermentacji substancji organicznych. Występuje w kopalniach, cukrowniach, gorzelniach, wytwórniach win, silosach zbożowych, browarach i studzienkach kanalizacyjnych. W małych stężeniach nie jest trujący, w większych stężeniach dwutlenek węgla jest szkodliwy dla zdrowia a nawet zabójczy, a jego działanie powoduje powstawanie hiperkapni, a co za tym idzie kwasicy oddechowej i w następstwie obrzęku mózgu.


ZASTOSOWANIE

-jako suchy lód jest wykorzystywany jako chłodziwo
-zawarty w powietrzu wywołuje twardnienie zaprawy wapiennej
-jako atmosfera neutralna w dojrzewalniach owoców
-czynnik chłodniczy w obiegach nad krytycznych
-czynnik roboczy w gaśnicach śniegowych i instalacjach gaśniczych
-w cukrownictwie – do wytrącania resztek wodorotlenku wapnia z soku buraczanego
s-tosowany jako gaz napędowy do broni pneumatycznej
-w spawalnictwie wykorzystywany jako otulina gazowa przy spawaniu stali czarnych metodą M.A.G.
-w przemyśle spożywczym składnik napojów gazowanych (dodatek do żywności nr E290).


Darmowe szablony stron www.d4u.pl